Zapraszamy tłumaczy wszystkich języków do nawiązania współpracy z naszym biurem tłumaczeń.

Aplikacje prosimy przesłać na adres naszego biura: biuro@welt.com.pl, dołączając aktualny życiorys, kopie posiadanych referencji/certyfikatów oraz proponowane stawki i formę rozliczenia.

Ze względu na nasze wewnętrzne procedury i ścisłe przestrzeganie wymagań systemu jakości informujemy, że zostanie Pani/Pani poproszony/-a o wykonanie lub dostarczenie próbnego tłumaczenia tekstu z danej dziedziny, w zależności od Pana/Pani pary językowej, doświadczenia i specjalizacji. Wszystkie próbki tłumaczeniowe zostaną sprawdzone przez doświadczonych tłumaczy, a następnie uzyska Pani/Pan  informację zwrotną.

Czego oczekujemy od współpracujących z nami tłumaczy?

  • terminowości,
  • poprawnego tłumaczenia wysokiej jakości, które przed dostarczeniem zostało poddane skrupulatnej kontroli pod względem zgodności z oryginałem,
  • pełnej poufności, zobowiązania do zachowania poufności oraz należytej staranności zawodowej. Dotyczy to zarówno dokumentów, jak i danych każdego klienta,
  • uczciwości zawodowej,
  • dobrej komunikacji,
  • stałego doskonalenia swoich umiejętności oraz nieustającego rozwoju zawodowego.

W zamian gwarantujemy stałe zlecenia i terminowe płatności.