Tłumaczenia uwierzytelnione z języka włoskiego i na język włoski są tłumaczeniami urzędowymi, które są poświadczane pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Przykłady dokumentów tłumaczonych z/na język włoski:

  • tłumaczenie aktów i zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego
  • dokumenty notarialne, prawnicze, handlowe i finansowe (bilanse, sprawozdania)
  • tłumaczenie zaświadczeń z różnych urzędów np. zaświadczenie o niekaralności, o zameldowaniu itp.
  • tłumaczenie dokumentów samochodowych / motocyklowych (dowód rejestracyjny, faktura, umowa kupna-sprzedaży, świadectwo własności)
  • tłumaczenie dokumentów szkolnych (zaświadczenia, dyplomy, suplementy, certyfikaty, świadectwa)
  • wyniki badań, zaświadczenia lekarskie, karty choroby
  • wszelkie inne dokumenty urzędowe

Termin realizacji nawet 1-2 dni.

Zlecenie i odbiór tłumaczenia może odbywać się osobiście lub poprzez pocztę elektroniczną, przesyłkę pocztową czy kurierską.

Za wszystkie usługi wystawiamy faktury VAT.

Nasze biuro tłumaczeń oferuje również tłumaczenia ustne języka włoskiego.

Spytaj o wycenę!