Nasze biuro tłumaczeń oferuje tłumaczenia uwierzytelnione (z pieczątką tłumacza przysięgłego) wszelkiego rodzaju dokumentów z języka niemieckiego i na język niemiecki. Najczęściej tłumaczonymi dokumentami są akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, dyplomy, świadectwa szkolne, certyfikaty, różnego rodzaju zaświadczenia, dokumenty samochodowe, faktury, wyciągi KRS, REGON, umowy spółek, umowy handlowe, akty notarialne, wyroki rozwodowe, świadectwa pracy, a także takie dokumenty jak np. wypisy ze szpitala, epikryzy, wyniki badań itp. Oraz inne teksty specjalistyczne.

  • Wykonujemy również tłumaczenia ustne poświadczone np. w Urzędzie Stanu Cywilnego, u notariusza czy w sądzie.
  • Tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane są dla urzędów i instytucji w Polsce, Niemczech, Austrii i Szwajcarii.
  • Tłumaczenie uwierzytelnione zawsze mają postać papierową i opatrzone jest pieczęcią tłumacza przysięgłego. Na tego rodzaju tłumaczeniu zawsze znajduje się nr repertorium oraz data wykonania przekładu. Tłumacz stwierdza również, czy tłumaczenie zostało wykonane z oryginału, czy z kopii / skanu.
    Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w którego zakresie ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.

Spytaj o wycenę!