Wykonujemy następujące tłumaczenia pisemne:

  • zwykłe – tłumaczenia, które nie wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego – często teksty tłumaczone na własny użytek. Są to np. oferty handlowe, CV, tekst strony internetowej, list, e-mail, itp. Strona przeliczeniowa tłumaczenia zwykłego zawiera 1600 znaków ze spacjami (znaki zliczane są po dokonaniu przekładu).
  • uwierzytelnione – tłumaczenia uwierzytelniane przez tłumacza przysięgłego. Strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego zawiera 1125 znaków ze spacjami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Są to np. świadectwa szkolne, dyplomy, certyfikaty, faktury, akty notarialne, akty urodzenia, akty małżeństwa, umowy, pisma urzędowe, zaświadczenia, dokumenty samochodowe, wypisy z KRS itp. Tłumacz przysięgły wpisany na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości poświadcza swoją pieczęcią i podpisem zgodność wykonanego tłumaczenia z treścią dokumentu źródłowego. Każde tłumaczenie oraz jego odpis posiadają osobny numer repertorium czynności tłumacza przysięgłego. Tłumacz wydaje jeden egzemplarz tłumaczenia. Na życzenie istnieje możliwość sporządzenia odpisu/odpisów tłumaczenia.

*Jeśli mają Państwo wątpliwości co do wyboru rodzaju tłumaczenia (tłumaczenie zwykłe czy uwierzytelnione) zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Chętnie doradzimy, którą opcję wybrać.

  • specjalistyczne – tłumaczenia tekstów technicznych, medycznych, prawniczych, finansowych itp. Są to np. instrukcje obsługi urządzeń, karty charakterystyki, prace naukowe, wypisy ze szpitali, wyniki badań, itp., które wymagają specjalistycznej wiedzy tłumacza z danej dziedziny.

Spytaj o wycenę!