Wykonujemy następujące tłumaczenia ustne:

  • tłumaczenia konsekutywne – tłumacz wysłuchuje fragmentu tekstu, po czym dokonuje przekładu na język obcy. Takie tłumaczenia realizowane są np. podczas zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego, podczas czynności notarialnych czy rozmów biznesowych.

*Podczas tłumaczenia w USC, u notariusza czy w sądzie wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

  • tłumaczenia symultaniczne:
    • tłumaczenia kabinowe – z tym rodzajem tłumaczenia mamy do czynienia np. podczas międzynarodowych konferencji, wykładów itp. Tłumaczenie ustne symultaniczne odbywa się w dźwiękoszczelnej kabinie. W tym samym czasie mówi zarówno mówca, jak i tłumacz. Tłumacz odbiera informacje w języku źródłowym za pomocą słuchawek i jednocześnie do mikrofonu tłumaczy na język docelowy. W ten sposób uczestnicy np. konferencji czy wykładu słyszą tłumaczenie w swoich słuchawkach. Ten rodzaj tłumaczeń wymaga użycia specjalistycznego sprzętu (dźwiękoszczelna kabina dla tłumacza, słuchawki, odbiorniki dla słuchaczy, mikrofon itp.) oraz obecności minimum dwóch tłumaczy.
    • tłumaczenia szeptane – zwane również ,,szeptanką”. Forma tłumaczenia symultanicznego, charakteryzująca się tym, że nie wymaga już użycia specjalistycznego sprzętu jak podczas tłumaczeń kabinowych. Podczas tego rodzaju tłumaczenia tłumacz znajduje się w niewielkiej odległości od grupy słuchaczy i ściszonym głosem dokonuje na bieżąco przekładu wypowiedzi prelegenta. Więcej informacji o tym rodzaju tłumaczenia na: http://ec.europa.eu/dgs/scic/what-is-conference-interpreting/whispering/index_pl.htm

*Więcej wiadomości o tłumaczeniach symultanicznych znajdą Państwo na stronie: http://ec.europa.eu/dgs/scic/what-is-conference-interpreting/simultaneous/index_pl.htm

Spytaj o wycenę!